Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Uw notaris over:


hypotheek & hypotheekakte

 
     
 
Wanneer u geld wilt lenen om een woning te kopen of voor een verbouwing, wil de geldverstrekker zekerheid. Met name over het feit dat zij het geld een keer terugkrijgt en dat u tot dat moment uw rente betaalt. Die zekerheid krijgt de bank door een hypotheek op uw woning. De bank is daarbij de hypotheeknemer (zij krijgt het recht van hypotheek en leent in ruil daarvoor aan u de hypotheeksom) U bent zelf de hypotheekgever (u geeft dus het recht van hypotheek aan de bank en in ruil daarvoor leent de bank u het hypotheekbedrag).

Doordat de bank met een hypotheek meer zekerheid heeft dat zij het geld ooit terug zal krijgen, kan de bank een lagere rente vragen voor de lening dan wanneer de lening als een gewoon krediet wordt verstrekt. Geldlening en hypotheek zijn dus twee verschillende dingen. Er zijn diverse leen- en hypotheekvormen. Wat voor u het meest geschikt is, kunt u het beste doorspreken met een financieel adviseur. Die kan in samenspraak met u de voor u meest geschikte leenvorm bepalen.

Stotijn Landman notarissen & mediators legt de leen- en hypotheekafspraken vast in een hypotheekakte. Volgens de wet dient de hypotheek te worden gevestigd bij notariële akte. De notaris zal daarna de akte registreren bij het Kadaster.
De bank krijgt door de hypotheek dus meer zekerheid. Zij weet dat er tegenover de lening een woning staat waarvan de waarde veelal opweegt tegen de hypotheeksom. Wordt de woning verkocht, dan moet vanuit de verkoopopbrengst eerst de bank worden afgelost. Betaalt de schuldenaar de rente en/of de aflossing niet, dan kan de bank zonder rechterlijke tussenkomst overgaan tot executie (openbare verkoop) van de woning, en zelf de schuld zoveel mogelijk verhalen. Het hypotheekrecht is een voorrangsrecht. Dat betekent dat de bank voorrang heeft op alle andere schuldeisers op de opbrengst van de woning.
De wet bepaalt dat een aantal bedingen nadrukkelijk in de hypotheekakte moeten worden vermeld. De belangrijkste zijn het verbod van verhuur, de verplichting tot verzekeren, verbod van veranderen van aard of bestemming en ook voorrang voor eventuele achterstanden en gemaakte kosten.
Het is mogelijk om de hypotheek in te schrijven tot een hoger bedrag dan geleend wordt.
Het voordeel is, dat u dan bij deze bank in de toekomst nieuwe leningen kunt aanvragen. Als deze worden toegekend door de bank, dan heeft u geen nieuwe hypotheekakte nodig. Het scheelt dus de kosten en de moeite van een nieuwe aanvullende hypotheekakte. Zo'n ruimere inschrijving is vooral handig als u nieuwbouw koopt, leent voor verbouwing of verbouwingen in de nabije toekomst voorziet.

Als de hypotheek wordt afgelost, kan ook het hypotheekrecht verdwijnen. Dat gaat niet automatisch; het hypotheekrecht moet weer uit het kadaster worden uitgeschreven. Wanneer de aflossing van de geldlening samenhangt met verkoop van de woning of oversluiting van de oude geldlening, dan zal de notaris voor uitschrijven van de hypotheek zorg dragen (dat heet doorhaling of royement van de hypotheek). Wanneer de lening word afgelost met eigen geld, dan zal aan een notaris moeten worden gevraagd de uitschrijving regelen.


Ik wil graag een offerte voor:

Aanvullende informatie of vragen:
 Stotijn notariaat & mediation, úw notaris in de regio. Waarvan akte!

 
     
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De notaris in uw regio


 
 

Meer over Woning Kopen/Verkopen

Woning Kopen/Verkopen
kopen/verkopen van een woning of ander onroerend g
levering woning
levering appartement
hypotheek & hypotheekakte
 
 
Úw notaris in de regio. - Stotijn notariaat & mediation

Webdesign Eyemedia

Webredactie en SEO teksten - ProMótus