Lezingen in Nijeveen? Notaris Stotijn doet het graag!

Ook in Nijeveen (gemeente Meppel) organiseert Stotijn notariaat uit de Wijk informatiesessies of voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot actuele maatschappelijke en fiscaal juridische ontwikkelingen. Ook in Nijeveen doen wij dat op uw verzoek en op een door u te bepalen locatie, datum en tijdstip. Laat ons weten waarover u als vereniging, instelling, bedrijf of bijvoorbeeld sportclub meer informatie wilt, dan stemmen wij dit samen met u af. Stotijn notariaat & mediation heeft een prima naamsbekendheid opgebouwd in Nijeveen, waar nogal wat van onze klanten wonen of zijn gevestigd met hun onderneming. Regelmatig komen wij in beeld met onze advertenties (ook over de lezingen die wij organiseren) in de Meppeler Courant en in De Nieuwe Meppeler.

Notaris houdt diverse lezingen

In de afgelopen jaren organiseerden wij diverse informatiebijeenkomsten en ook vrij recent nog, gaven wij lezingen over uiteenlopende notariële onderwerpen met een hoge maatschappelijke en/of fiscaal juridische impact.

Het betreft hier lezingen en informatiebijeenkomsten in de plaatsen de Wijk, Havelte, Hoogeveen en Meppel rond de thema's:

 • Erfrecht en belastingbesparing
 • Schenkingen en vermogensoverdracht
 • Vermogenstoets voor de AWBZ en WMO
 • Levenstestament of Algehele Notariële Volmacht
 • Veranderingen in de zorg
 • Beperken van de eigen bijdrage voor de zorg, het besparen van erfbelasting etc.

Notaris Stotijn heeft plezier in lezingen

Johan Stotijn beleeft veel plezier aan het geven van lezingen over uiteenlopende onderwerpen die raken aan zijn vakgebied. Hij maakt abstracte zaken op enthousiaste wijze duidelijk en weet zijn toehoorders te boeien met een sterk verhaal en leuke anekdotes. Onlangs werd hij benaderd met de vraag om bij De Wendakker (PromensCare) in Hoogeveen een lezing te geven over de vele veranderingen in de zorg en welke consequenties dat heeft/had voor de eigen zorgbijdragen etc. Deze lezing was specifiek bedoeld voor de ouders van kinderen die permanent zijn opgenomen in een Wlz-inrichting (een inrichting als bedoeld in de Wet Langdurige Zorg).

Johan Stotijn deed de hoofdlijnen van deze wet uit de doeken voor een goed gevulde zaal en gaf een toelichting op de eigen bijdrage en de reden|aanleiding om deze te (laten) wijzigen en de manier waarop dat kan. Ook wanneer deze kinderen als wettelijk erfgenaam vermogen erven van bijvoorbeeld de ouders, dan zijn er mogelijkheden om het opeten van het vermogen (de erfenis) te beperken. Dit kunt u regelen in een testament en ook in een notariële volmacht (levenstestament) kunnen de ouders laten opnemen dat hun financiële belangen worden behartigd door een familielid (vertrouwenspersoon).

U kunt zelf het onderwerp bepalen van een lezing

Wilt u een lezing houden of zoekt u een spreker die een boeiend verhaal kan vertellen over onderwerpen die van belang zijn voor uw leden, medewerkers of aandeelhouders, neemt u dan contact op met Stotijn notariaat & mediation in de Wijk. Vooral maatschappelijke onderwerpen met fiscaaljuridische of notariële consequenties zijn uitvoerig en veelomvattend en worden toch op een laagdrempelige en boeiende wijze uiteengezet door úw notaris in de regio. Voorbeelden van dit soort onderwerpen zouden kunnen zijn:

 • relaties en partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden
 • geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?
 • samenwonen en voogdij
 • schenkingen, erfrecht, successierecht
 • internet en de notaris (de doe-het-zelf notaris, de online-notaris etc.)
 • het starten of overnemen van een bedrijf

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus