Stotijn kan ook in Westerveld een lezing geven

Stotijn notariaat uit de Wijk organiseert informatiesessies of voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot actuele maatschappelijke en fiscaal juridische strekking. Dat doen wij desgewenst ook in de gemeente Westerveld (Diever, Dwingeloo, Havelte en Uffelte bijvoorbeeld). Wij hebben door de jaren veel naamsbekendheid opgebouwd in de gemeente Westerveld, waar veel van onze klanten wonen of zijn gevestigd met hun onderneming.

Wanneer er vanuit de inwoners van de gemeente Westerveld verzocht wordt om een lezing te verzorgen dan gaan wij daar graag op in. Wanneer u als vereniging, instelling, bedrijf of bijvoorbeeld sportclub meer informatie wilt, laat dit ons dan weten, dan stellen wij in overleg met u datum, tijdstip en locatie vast. Stotijn notariaat & mediation is een bekende naam in de Gemeente Westerveld. U ziet regelmatig advertenties van Stotijn notariaat & mediation (ook over de lezingen die wij organiseren) in de Westervelder Courant.


Úw notaris heeft ervaring met geven van lezingen

Wij organiseerden de afgelopen jaren diverse informatiebijeenkomsten en ook vrij recent nog, gaven wij lezingen over uiteenlopende notariële onderwerpen met maatschappelijke en/of fiscaaljuridische impact.

Het betreft hier lezingen en informatiebijeenkomsten in de plaatsen de Wijk, Havelte, Hoogeveen en Meppel rond de thema's:

  • Erfrecht en belastingbesparing
  • Schenkingen en vermogensoverdracht
  • Vermogenstoets voor de AWBZ en WMO
  • Levenstestament of Algehele Notariële Volmacht
  • Veranderingen in de zorg
  • Beperken van de eigen bijdrage voor de zorg, het besparen van erfbelasting etc. 

Notaris Stotijn: inlevingsvermogen essentieel bij lezingen

Notaris Johan Stotijn heeft er veel lol in om lezingen over uiteenlopende onderwerpen te geven, die raken aan zijn vakgebied. Abstracte zaken, veranderende regels en ingewikkelde wetgeving maakt hij op enthousiaste wijze duidelijk en weet zijn toehoorders te boeien met een sterk verhaal en leuke anekdotes. Onlangs werd hij benaderd met de vraag om bij De Wendakker (PromensCare) in Hoogeveen een lezing te geven over de vele veranderingen in de zorg en welke consequenties dat heeft/had voor de eigen zorgbijdragen etc. Deze lezing was specifiek bedoeld voor de ouders van kinderen die permanent zijn opgenomen in een Wlz-inrichting (een inrichting als bedoeld in de Wet Langdurige Zorg).

Johan Stotijn deed de hoofdlijnen van deze wet uit de doeken voor een goed gevulde zaal en gaf een toelichting op de eigen bijdrage en de reden|aanleiding om deze te (laten) wijzigen en de manier waarop dat kan. Ook wanneer deze kinderen als wettelijk erfgenaam vermogen erven van bijvoorbeeld de ouders, dan zijn er mogelijkheden om het opeten van het vermogen (de erfenis) te beperken. Dit kunt u regelen in een testament en ook in een notariële volmacht (levenstestament) kunnen de ouders laten opnemen dat hun financiële belangen worden behartigd door een familielid (vertrouwenspersoon). 

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus