Huwelijkse voorwaarden

Wie trouwt naar Nederlands recht, trouwt in beginsel in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent, dat vanaf het moment dat het huwelijk wordt gesloten, in beginsel alle bezittingen en alle schulden van de nieuw getrouwden, zowel bestaande als toekomstige, gezamenlijk zijn. Er kunnen genoeg redenen zijn om dat niet te willen.

Wat bezittingen betreft, kan het bijvoorbeeld zijn, dat een van de echtgenoten al vermogen heeft opgebouwd, of vermogen geërfd heeft of verwacht te erven. Vaak wordt het dan niet als billijk gezien dat als het huwelijk eindigt door scheiding, de andere echtgenoot met de helft van dit vermogen aan de haal gaat. Wat schulden betreft, kan het zijn dat een van de echtgenoten schulden heeft. De ander wil dan niet aansprakelijk worden voor die schulden.

Het hebben of mogelijkerwijs willen starten van een onderneming is een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden te maken. Door huwelijkse voorwaarden te maken wordt de andere echtgenoot beschermd tegen het ondernemersrisico (schulden, aansprakelijk stellingen, faillissement). Anderzijds wordt de onderneming beschermd tegen een eventuele echtscheiding. Door de huwelijkse voorwaarden wordt de andere echtgenoot geen mede-eigenaar van het ondernemingsvermogen en kan dan bij een scheiding daarop geen aanspraak maken.

Ook bij een tweede huwelijk (na een echtscheiding of na het overlijden van een eerste echtgenoot) kan het maken van huwelijkse voorwaarden raadzaam zijn.
Als u niet wilt trouwen in algehele gemeenschap van goederen, dan moet u voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden maken. Ook tijdens het huwelijk kunt u huwelijkse voorwaarden maken. Dit kan met name gaan spelen wanneer u tijdens het huwelijk een eigen bedrijf zou willen starten. Tijdens het huwelijk kunt u gemaakte huwelijkse voorwaarden aanpassen of desgewenst ook opheffen.

Door huwelijkse voorwaarden te maken, wordt er als het ware een scheiding aangebracht tussen de vermogens van de echtgenoten. Eigenlijk praat je dan vaak over drie vermogens: ieder van de echtgenoten heeft een stukje persoonlijk vermogen en er is een stukje gezamenlijk vermogen. Met de huwelijkse voorwaarden wordt dan ingevuld wat in welk/wiens vermogen valt. Ook wordt ingevuld hoe de echtgenoten omgaan met de vermogensgroei tijdens het huwelijk, en hoe wordt omgegaan met het tijdens het huwelijk op te bouwen pensioen.

Belangrijk is, dat de huwelijkse voorwaarden moeten worden opgesteld én getekend vóór dat het huwelijk gesloten wordt. Gebeurt dat namelijk niet, dan geldt de wettelijke regeling van de algehele gemeenschap van goederen.

Ook wanneer u al getrouwd bent, kunt u huwelijkse voorwaarden opstellen. Dat speelt bijvoorbeeld als een van de echtgenoten alsnog een eigen bedrijf gaat starten. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk gelden extra spelregels en extra aandachtspunten.Vaak moet er dan ook een akte van verdeling worden opgesteld. Doordat er sprake was van een algehele gemeenschap van goederen, zijn beide echtgenoten namelijk samen eigenaar geworden van alles. Bij de akte van verdeling wordt dan bepaald welke bezittingen naar welke echtgenoot gaan. In dat kader moet er rekening mee worden gehouden, dat beide echtgenoten doorgaans samen aansprakelijk zijn voor bestaande schulden. Het alleen maar maken van huwelijkse voorwaarden verandert dat niet voor reeds bestaande schulden; daar moeten aanvullende regelingen voor worden gemaakt met onder meer de bestaande schuldeisers. Door deze extra formaliteiten en extra akten is het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk duurder dan het maken van huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk.
Huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk worden gewijzigd en kunnen desgewenst zelfs worden opgeheven. Ook hiervoor gelden bepaalde formaliteiten en procedures.

Huwelijkse voorwaarden zijn erg persoonlijk. Per (aanstaand) echtpaar moet daarom besproken worden wat hun achtergronden zijn, wat hun toekomstplannen zijn en wat hun specifieke wensen zijn.Aan de hand daarvan worden de huwelijkse voorwaarden uitgewerkt.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus