samenlevingscontract

Voor gehuwden regelt de wet veel. Voor samenwoners regelt de wet weinig tot niets. Wel is het zo, dat veel wettelijke regels openstaan voor samenwoners, maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een daarvan is het moeten hebben van een notarieel samenlevingscontract. Een samenlevingscontract is, hoe vreemd het ook klinkt, niet zozeer van belang voor het samenwonen, maar heeft met name nut en noodzaak bij uit elkaar gaan en bij overlijden van een van de partners. Tijdens het samenwonen kan het contract van belang zijn in verband met het huren van een woning, werkgeversregelingen, collectieve verzekeringen, inkomstenbelasting, et cetera.

Bij uit elkaar gaan bepaalt het contract met name dat beiden vooralsnog recht hebben in de woning te blijven wonen, omdat de vertrekkende partner wel de mogelijkheid moet hebben een andere woonruimte te vinden. Verder bepaalt het contract voor die situatie dat elk van de partijen recht heeft op teruggave van zijn of haar eigen inbreng (eigen geld in de woning, inboedelgoederen, enzovoorts) en dat partijen de gemeenschappelijke bezittingen moeten gaan verdelen. Op dat punt kan het van belang zijn om vooraf lijsten van aanbrengsten te maken. Dit is een bewijsovereenkomst waarin is vastgelegd wie wat aan inboedelgoederen of eigen geld heeft ingebracht, zodat daarover bij uit elkaar gaan geen discussie kan ontstaan.

Het samenlevingscontract wordt echt van belang bij overlijden van een van beiden. Voor die situatie kan het samenlevingscontract vastleggen dat bij overlijden van een van de partners het gemeenschappelijke bezit (met name de samen aangekochte woning en de inboedel) volledig eigendom wordt van de langstlevende partner, dus niet vererft naar de familie van de overledene. Door dit via het samenlevingscontract vast te leggen wordt ook direct gerealiseerd dat dit gebeurt zonder heffing van erfbelasting.

Vaak is aan de hypotheek een levensverzekering gekoppeld. De fiscale regelgeving bepaalt, ruw gezegd, dat als iemand overlijdt en er komt daardoor een polis tot uitkering en de overledene heeft direct of indirect geheel of voor een beetje meebetaald aan de premies van de verzekering, dat dan de uitkering volledig belast is met erfbelasting. Als de partners geen samenlevingscontract hebben gemaakt, wordt de langstlevende partner als 'vreemde' beschouwd voor de erfbelasting en valt deze daardoor onder het hoge tarief dat voor derden geldt. Opgeteld heeft dat als effect dat ruw genomen 30% tot 40% van de uitkering van de polis als erfbelasting aan de fiscus moet worden afgedragen. Dit is makkelijk te ondervangen door een samenlevingscontract. Want de fiscus laat de polis buiten de heffing als er een samenlevingscontract is opgesteld!

Bovendien geldt dat als partijen zes maanden aaneensluitend hebben samengewoond en ingeschreven hebben gestaan op hetzelfde woonadres, dan worden de partners ook voor de erfbelasting als partners behandeld. Partner voor de erfbelasting genieten een hoge vrijstelling en een laag tarief. Tenslotte is het hebben van een samenlevingscontract noodzakelijk om aangemerkt te kunnen worden als partner voor een nabestaandenuitkering of een nabestaandenpensioen.

Het maken van een samenlevingscontract is dus eigenlijk wel noodzakelijk, zeker wanneer de partners gaan samenwonen in een eigen woning. Maar ook als partners samenwonen in een huurwoning kan het maken van een samenlevingscontract heel verstandig zijn, bijvoorbeeld in verband met de nabestaandenregelingen en het mogelijk maken dat de huurovereenkomst op beider naam komt te staan.

Maar ook in combinatie met testamentaire regelingen is het maken van een samenlevingscontract noodzakelijk, enerzijds in verband met het zijn van partners voor de erfbelasting, anderzijds voor het geval er kinderen zijn om zo te kunnen vastleggen dat de kinderen de positie van de langstlevende van u niet kunnen aantasten.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus