Scheiden of uit elkaar gaan

Wanneer u gaat scheiden dan moet er juridisch veel gebeuren. In eerste instantie moet de scheiding zelf worden geregeld en uitgesproken door de Rechtbank. De weg naar de scheiding toe, wordt bepaald door de wijze waarop de echtgenoten met elkaar omgaan. Wanneer er nog goed overleg mogelijk is, kan een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend door de echtgenoten. Dat kan via een advocaat of door tussenkomst van een mediator of scheidingsbemiddelaar.

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding via een mediator heeft veel voordelen. Het beëindigen van de relatie in goed overleg is belangrijk voor het goed kunnen afsluiten van een levensperiode en het ingaan van een nieuwe fase in uw leven. Daarnaast bespaart het veel kosten. Is overleg niet meer mogelijk, dan zullen beide partijen een eigen advocaat moeten inschakelen. Dat leidt vaak tot veel strijd en tot veel hogere kosten.

In het kader van de scheiding zal een convenant moeten worden opgesteld. In dat convenant staan onder meer financiële afspraken, alimentatieafspraken, afspraken omtrent de opgebouwde pensioenrechten.

In het convenant staat verder ook de basis voor de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Deze verdeling wordt verder uitgewerkt in de akte van verdeling.

Daarnaast kan het van belang zijn dat u een testament maakt of een bestaand testament wijzigt. Uiteraard kan Stotijn notariaat & mediation u adviseren en begeleiden bij uw scheiding, en de nodige stukken voor u opstellen.

Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk of in Ruinerwold. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Scheiden en mediation

Wanneer u in Meppel, Hoogeveen of De Wolden woont en u heeft besloten te gaan scheiden, dan is mediation of een mediationtraject zeker het overwegen waard. Úw notaris in de regio heeft veel ervaring op het gebied van mediation. Stotijn notariaat, met kantoren in de Wijk en Ruinerwold is er ook op dit gebied voor bewoners van Meppel, De Wolden en Hoogeveen.

Voordelen van mediation bij een scheiding

Wanneer u hebt besloten te gaan scheiden, dan kan mediation een goed traject zijn om in te zetten, wanneer u het met elkaar oneens bent over een oplossing. Bijvoorbeeld over de kinderen, over de verdeling van de materiële zaken, over de financiën en over wie er blijft wonen op het tot dan toe gemeenschappelijke adres.

Scheiden en kinderen

Indien er uit de relatie kinderen zijn geboren die nog minderjarig zijn en er sprake is van een scheiding, dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. In het convenant staat dan onder meer ook de basis voor een dergelijk ouderschapsplan.

Wanneer er sprake van is dat u gaat scheiden en er zijn (gezamenlijke) kinderen, dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over wie er van de kinderen bij een van de partners gaat wonen. Is er sprake van co-ouderschap en moet er alimentatie betaald worden. Hoe hoog is het bedrag van die alimentatie et cetera.Waarom kiezen voor mediation?

Een scheiding (of uit elkaar gaan) is altijd een beladen issue. De communicatie tussen u en uw (ex-)partner kan in dat geval stroef verlopen of zelfs heel moeizaam gaan vanwege emoties, onenigheid, wantrouwen en onbegrip. Mediation kan dan de  weg zijn om in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen. Het gaat er immers om dat u met elkaar afspreekt om in gezamenlijkheid te werken aan een oplossing over bijvoorbeeld de kinderen en over alimentatie. Daarbij kan het gaan om partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Het mediation traject wordt begeleid door een onafhankelijke derde, de mediator.

Stotijn notariaat & mediation (actief in Meppel, De Wolden en Hoogeveen) waarborgt die onafhankelijkheid voor u, biedt maatwerk en neemt een onafhankelijke positie in om u in gezamenlijk overleg de juiste richting te wijzen naar een oplossing. 

In het mediation traject bepalen u en uw partner gezamenlijk de afspraken. Meningsverschillen en problemen worden opgelost om toch ook na de scheiding (vooral in het geval van kinderen) een duurzame verstandhouding te behouden, waarin overleg soepel verloopt.

Bent u het door de mediation eens geworden over de afspraken? Dan kan een advocaat de volgende concrete stap ondernemen. Bij scheidingszaken is altijd een advocaat nodig. Alleen de advocaat kan de afspraken laten bekrachtigen door de rechter, die hiermee de definitieve scheiding uitspreekt.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus