Volmacht | algehele volmacht

Stel u heeft testamentair uw zaken geregeld. Maar wat nu als u zou dementeren of in coma zou geraken? Het testament gaat namelijk pas gelden na uw overlijden. Tot die tijd moeten uw zaken wel geregeld blijven worden, ook als u dat zelf niet meer zou kunnen. Voor een deel is dat te ondervangen middels machtigingen bij de bank. Dat heeft in zoverre nadelen dat die machtigingen direct ingaan. Maar daarnaast moeten ook andere zaken worden geregeld, bijvoorbeeld omtrent de eigen woning, de verzorging, de belasting, verzekeringen, pensioenen, et cetera.Regelt u vooraf niets, dan moet er, om die zaken te kunnen regelen, een bewind worden aangevraagd. Daarvoor geldt een verzoekschriftenprocedure bij de Rechtbank en nadat het bewind over u is ingesteld, moet de bewindvoerder voor alle handelingen toestemming hebben van de Rechtbank en moet de bewindvoerder periodiek rekening en verantwoording afleggen bij de Rechtbank. Een bewind wordt vaak als denigrerend ervaren. Daarnaast is het, zeker als de andere echtgenoot de zaken regelt, vervelend om steeds bij de rechter te biecht te moeten gaan.Het moeten instellen van een bewind is op veel vlakken te voorkomen doordat u tijdig bij de notaris een algehele volmacht opstelt, waarmee u bepaalde personen, bijvoorbeeld uw echtgenoot, een of meer van uw kinderen, of een vertrouwenspersoon tot gevolmachtigde benoemt om al uw zaken te regelen voor als u dat niet meer zelf zou kunnen. Aan die volmacht kunnen desgewenst voorwaarden en beperkingen worden gesteld. Zo'n volmacht speelt niet alleen bij dementie of coma. Ook als u vaak of voor langere tijd in het buitenland bent, voor werk of reizen, kan het praktisch zijn dat u aan iemand een algehele volmacht geeft, zodat deze persoon uw zaken kan regelen.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus