Úw notaris geeft informatieve lezingen in Drenthe

Zoekt u een notaris die lezingen geeft bij u op locatie of in uw woonplaats?

Met de slogan Úw notaris in de regio, benadrukken wij dat we actief zijn in Zuidwest-Drenthe.

In de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld zijn wij goed bekend bij een groot publiek. Daarnaast zijn we ook actief in dorpen als Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Koekange, Nijeveen, Ruinen en Ruinerwold.

Johan Stotijn beleeft veel plezier aan het geven van lezingen over uiteenlopende onderwerpen die raken aan zijn vakgebied. Zo werd hij benaderd met de vraag om bij De Wendakker (PromensCare) in Hoogeveen een lezing te geven over alle veranderingen in de zorg en welke consequenties dat heeft/had voor de eigen zorgbijdragen etc. Deze lezing was specifiek bedoeld voor de ouders van kinderen die permanent zijn opgenomen in een Wlz-inrichting (een inrichting als bedoeld in de Wet Langdurige Zorg).

Johan Stotijn deed de hoofdlijnen van deze wet uit de doeken voor een goed gevulde zaal en gaf een toelichting op de eigen bijdrage en de reden|aanleiding om deze te (laten) wijzigen en de manier waarop dat kan. Ook wanneer deze kinderen als wettelijk erfgenaam vermogen erven van bijvoorbeeld de ouders, dan zijn er mogelijkheden om het opeten van het vermogen (de erfenis) te beperken. Dit kunt u regelen in een testament en ook in een notariële volmacht (levenstestament) kunnen de ouders laten opnemen dat hun financiële belangen worden behartigd door een familielid (vertrouwenspersoon). 

De informerende notaris

Notaris Johan Stotijn verstaat de kunst om taaie of stoffige materie op toegankelijke en laagdrempelige manier aan de orde te stellen en te verhelderen. Wanneer er wetswijzigingen worden doorgevoerd die direct of indirect raken aan eigen bijdrage AWBZ, nalatenschappen en testamenten, notariële volmachten etc. dan organiseert Stotijn notariaat & mediation op verschillende locaties in Zuidwest-Drenthe voorlichtingsbijeenkomsten. Naast informatief is Johan Stotijn ook informeel. Hij heeft een hekel aan de statuur die kleeft aan zijn ambt. Zijn credo is al zijn hele leven: doe maar gewoon dan versta je elkaar het best!

Zelf lezingen organiseren?

Wilt u een lezing organiseren voor bijvoorbeeld uw vereniging, buurthuis of kerkelijke gemeente over zaken als testament, nalatenschap of volmacht? Zoekt u hiervoor een spreker die van de hoed en de rand weet over de notariële ins en outs, dan kunt u ons daarvoor benaderen. Wij denken graag met u mee en doen het met plezier!

Contactgegevens:
info@stotijnnotariaat.nl
0522 - 440 473

Zelf het onderwerp bepalen van een lezing

Wilt u een lezing houden of zoekt u een spreker die een boeiend verhaal kan vertellen over onderwerpen die van belang zijn voor uw leden, medewerkers of aandeelhouders, neemt u dan contact op met Stotijn notariaat & mediation in de Wijk. Vooral maatschappelijke onderwerpen met fiscaaljuridische of notariële consequenties zijn uitvoerig en veelomvattend en worden toch op een laagdrempelige en boeiende wijze uiteengezet door úw notaris in de regio. Voorbeelden van dit soort onderwerpen zouden kunnen zijn:

  • relaties en partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden
  • geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?
  • samenwonen en voogdij
  • schenkingen, erfrecht, successierecht
  • internet en de notaris (de doe-het-zelf notaris, de online-notaris etc.)
  • het starten of overnemen van een bedrijf

Lezingenserie haakt in op landelijke campagne

In het voorjaar van 2015 is er met reclamespots op tv en radio aandacht gevraagd voor een nieuwe campagne vanuit het notariaat. De titel van deze campagne luidde: 'Wie van de drie?' Centrale vraag daarbij was, wie uw belangen zal behartigen, wanneer u dat zelf niet meer kunt. Je denkt er liever niet over na, maar er kan ons (geheel onverwacht), allemaal iets overkomen waardoor we niet meer kunnen handelen zoals we dat voorheen gewend waren te doen.


Houd zelf de regie met een levenstestament

Dat we zelf niet meer beschikken over het vermogen om dagelijkse zaken te regelen die ons altijd zo vertrouwd en gemakkelijk af gingen. Naarmate de jaren klimmen, wordt de kans groter, dat de grip op zelfstandigheid en zelfbeschikking minder sterk wordt. Notaris Johan Stotijn attendeert u er daarom op, om uw zaken goed te regelen, zodat iemand bij uw leven (namens u) uw zaken kan regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Dit heet een levenstestament. In de wet is wel iets geregeld, maar ingeval van handelingsonbekwaamheid moet er via de rechter iemand worden aangewezen die uw zaken gaat regelen.
Verantwoording afleggen is bemoeizuchtig

Deze zogenaamde ‘bewindvoerder of curator’ moet dan voor veel handelingen toestemming hebben van de Rechtbank en zal tevens periodiek verantwoording moeten afleggen voor deze hulp. Stel dat u als echtgenoot of partner wordt aangewezen als bewindvoerder en dat u telkens ‘te biecht’ moet gaan bij de rechter, dan kan dit als lastig, denigrerend en bemoeizuchtig worden ervaren.

Schenkingen doen aan uw kinderen wordt dan heel lastig, omdat de rechter dit aanmerkt als 'niet in het belang zijnde van de onder-bewind-gestelde'. Dit kunt u voorkomen door iets te regelen voordat zich een eventueel drama voordoet. Op die manier houdt u de regie in eigen hand door een vertrouwenspersoon aan te wijzen die uw zakelijke en/of persoonlijke belangen en medische wensen behartigt.Gratis toegankelijke lezingen met waardevolle tips

Stotijn notariaat & mediation organiseerde al een aantal gratis toegankelijke lezingen over dit thema en daarmee rechtstreeks verband houdende onderwerpen, als de veranderingen in AWBZ en WMO. Wat zijn daarvan de rechtstreekse gevolgen en wat betekent dit voor de eigen zorgbijdragen? Hoe beperkt u die en hoe beperkt u het opeten van vermogen? Hoe bespaart u erfbelasting en wat zijn de voordelen van Algehele Notariële Volmacht of Levenstestament?

Notaris Johan Stotijn gaf tijdens gratis toegankelijke lezingen een heldere uiteenzetting van de mogelijkheden en beantwoordde de vragen van het publiek. En vanzelfsprekend zorgt úw notaris in de regio er graag voor dat alles goed is vastgelegd! Wilt u meer weten en ook eens een gratis toegankelijke informatiesessie bijwonen? Ga dan naar de website www.stotijnnotariaat.nl en geef het aan ons door.

Notaris Stotijn ook inzetbaar als gastspreker

Ook kunt u ons dus benaderen als spreker voor bijvoorbeeld een ledenavond, personeelsbijeenkomst, een (jaar)vergadering et cetera. Het is niet iedereen gegeven om vaak nogal stugge materie op een losse en dynamische manier over te brengen. Notaris Johan Stotijn is hierin bedreven, heeft hierin veel plezier en zal zijn toehoorders actief betrekken bij de onderwerpen die aan bod komen.

Geef alstublieft per e-mail uw wensen met betrekking tot een datum en tijdstip en het onderwerp|de onderwerpen aan ons door. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op om een en ander kort met u te bespreken. De volgende zaken zijn van belang: het onderwerp, datum en tijdstip, de locatie en het aantal verwachte bezoekers. U kunt ons dus ook benaderen als spreker voor bijvoorbeeld een personeelsbijeenkomst, een (jaar)vergadering et cetera.

Geef alstublieft per e-mail uw wensen met betrekking tot een datum en tijdstip en het onderwerp|de onderwerpen aan ons door. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op om een en ander kort met u te bespreken. Wat van belang is zijn de datum, tijdstip, locatie en het aantal verwachte bezoekers.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus