Hypotheek & hypotheekakte

Woont u in de gemeente Hoogeveen, Meppel, De Wolden of Westerveld of wilt u hier een woning kopen? Of wilt u uw bestaande woning verbouwen of levensloopbestendig maken, dan heeft u misschien een lening nodig. Wanneer u geld wilt lenen om een woning te kopen of voor een verbouwing, dan wil de geldverstrekker zekerheid. Met name de zekerheid dat hij het geld een keer terug krijgt en dat u tot dat moment uw rente/aflossing betaalt. Die zekerheid wordt door de bank (geldverstrekker) gevestigd door een hypotheek te verstrekken op de woning. De bank is daarbij de hypotheeknemer (zij leent het geld uit en neemt of aanvaardt daarvoor terug het recht van hypotheek). U bent zelf de hypotheekgever (u leent het geld en geeft
daarvoor aan de bank het recht van hypotheek). Doordat de bank met een hypotheek meer zekerheid heeft dat zij haar geld terugkrijgt, kan de bank een lagere rente vragen voor de lening dan wanneer de lening als een gewoon krediet wordt opgenomen.

Er zijn diverse leen- en hypotheekvormen. Wat voor u het meest geëigend is, kunt u het beste doorspreken met een hypotheekadviseur of een adviseur van de bank. Die kan toegespitst op uw situatie, de voor u meest geschikte leen- en aflosvorm bepalen. Stotijn notariaat & mediation legt de leen- en hypotheekafspraken vast in een hypotheekakte. De wet bepaalt namelijk, dat de hypotheek dient te worden gevestigd bij notariële akte. De notaris zal daarna de akte registreren bij het Kadaster. De bank krijgt door de hypotheek wat meer zekerheid. Zij weet dat er tegenover de lening een woning staat die een tegenwaarde heeft. Wordt de woning verkocht, dan moet vanuit de verkoopopbrengst eerst de bank worden afgelost. Betaalt de schuldenaar de rente of de aflossing niet, dan kan de bank zonder rechterlijke tussenkomst overgaan tot executieverkoop (veiling) van de woning, en zelf de schuld zoveel mogelijk verhalen. Het hypotheekrecht is een voorrangsrecht: de bank gaat daardoor voor alle andere schuldeisers voor wat betreft de opbrengst van de woning.
De wet bepaalt dat een aantal bedingen nadrukkelijk in de hypotheekakte moeten worden vermeld. De belangrijkste zijn het verbod van verhuur, de verplichting tot verzekeren, verbod van veranderen van aard of bestemming en ook voorrang voor eventuele achterstanden en gemaakte kosten. Het is mogelijk om de hypotheek te vestigen voor een hoger bedrag dan er geleend wordt.Het voordeel is dat u dan bij deze bank in de toekomst nieuwe leningen kunt aanvragen en als deze worden toegekend door de bank, u geen nieuwe hypotheekakte nodig heeft. Het scheelt dus in de kosten en de moeite van een nieuwe aanvullende hypotheekakte. Zo'n ruimere inschrijving is vooral handig als u nieuwbouw koopt, leent voor verbouwing of verbouwingen in de nabije toekomst voorziet. Het hypotheekrecht dient dus ter zekerheid van de geldlening. Als de geldlening wordt afgelost, kan ook het hypotheekrecht verdwijnen. Dat gaat niet automatisch. Het hypotheekrecht moet weer uit het kadaster worden uitgeschreven. Wanneer de aflossing van de geldlening samenhangt met verkoop van de woning of het oversluiten van een lening, dan zal de notaris voor het uitschrijven van de hypotheek zorg dragen. Dat heet doorhaling of royement van de hypotheek.

Wanneer de lening wordt afgelost met eigen geld, of aan het einde van de looptijd vanuit een spaarpolis, zal men aan een notaris moeten vragen voor de uitschrijving zorg te dragen. Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of nader advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons kantoor.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus