Samenwonen, samenleven, samenleefcontract

Wanneer je iemand ontmoet, elkaar leuk vindt en ook nog eens liefhebt, dan komt er een moment waarop je het leven met elkaar gaat delen onder één dak. Jullie besluiten om te gaan samenwonen. Vooral in het begin is dat nieuw en spannend en ga je elkaar beter leren kennen maar op enig moment zullen jullie hopelijk (bewust of onbewust) merken dat er sprake is van een organische flow, zonder dat het sleur wordt. Maar er kan, net als in andere relaties, ook van alles tussen komen waardoor toch blijkt dat jullie minder goed bij elkaar passen dan aanvankelijk gedacht en gehoopt. En waar je liever al helemaal niet aan denkt is dat één van jullie komt te overlijden. In de wet is niets vastgelegd voor samenwoners, dus is het verstandig om hierover al na te denken, voordat je gaat samenwonen.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een juridisch document of een akte, die je opstelt of laat opstellen wanneer je besluit je leven te delen met een partner en gaat samenwonen. Jullie hebben ook trouwen of een geregistreerd partnerschap overwogen, maar besloten dat dit nu nog een stap te ver is. Dus jullie kiezen voor een samenlevingscontract. Die kun je zelf opstellen of je laat dit doen door de notaris. Voor veel regelingen en voor veel instanties is het echter een vereiste, dat het samenleefcontract bij een notaris is opgesteld en getekend.Stotijn notariaat & mediation doet dat graag voor je. Dan weet je zeker dat alles wordt vastgelegd conform de regels en eisen die de overheid (belastingdienst) stelt aan bijvoorbeeld fiscaal partnerschap. En dat het contract ook voldoet aan de eisen die door pensioenfondsenworden gesteld in het geval van partnerpensioen. Ookdoor andere instanties worden eisen/voorwaarden gesteld om als "partner" te worden aangemerkt.

Maatwerk

Het opstellen van zo’n contract is maatwerk, afgestemd op jullie persoonlijke situatie. Wij stellen graag zo’n samenleefcontract voor jullie op, aan de hand van een persoonlijk gesprek. Daarin krijgen we samen een goed beeld van alle vereisten en van jullie wensen om een rechtsgeldig samenleefcontract op te stellen. Voor ons werk, de service en de tijd die hiermee gemoeid is, hanteren wij een ‘vanaf tarief’. Uiteindelijk wordt de prijs bepaald door jullie persoonlijke situatie en wensen. Bijvoorbeeld: huren jullie of hebben jullie een eigen woning? Is er sprake van vermogen? Is er een erfenis te verwachten, et cetera. Je mag ervan uitgaan dat wij onze slogan ‘altijd scherp’ zondermeer waarmaken.

Wat regel je in het samenleefcontract?

In de samenlevingsovereenkomst of het samenleefcontract kun je allerlei afspraken en bedingen laten opnemen. Bijvoorbeeld: Van wie zijn welke persoonlijke bezittingen of schulden, wie blijft er wonen en wie vertrekt er uit de woning, of wie krijgt het huisdier of de huisdieren als jullie onverhoopt uit elkaar gaan? Ook kunnen jullie afspraken maken over de financiën. Maken jullie een gezamenlijke pot voor de boodschappen? Wie betaalt de huur of de hypotheek of de energielasten. Je ziet dus al dat er veel mogelijkheden zijn.

Testament en samenleefcontract


Door een samenleefcontract wordt je nog geen erfgenaam van elkaar. Dat betekent dat als een van jullie overlijdt, de familie van degene die overlijdt diens erfgenaam is (en niet een van jullie beiden).Met een testament kun je ervoor zorgen dat jouw erfenis terecht komt bij jouw partner. Dit is dusiets wat buiten het samenleefcontract valt. Met een samenlevingscontract zorg je er wel voor dat de langstlevende van jullie gebruik kan maken van de partnervrijstelling in de erfbelasting en daardoor geen of minder erfbelasting hoeft te betalen. In een samenleefcontract kan wel een zogenoemd ‘verblijvingsbeding’ worden opgenomen. Daarmee leggen jullie vast, dat als één van beiden overlijdt, diens aandeel in de bezittingen die gezamenlijk eigendom zijn, bij de langstlevende blijven. Maar dat ziet alleen maar op dat wat gezamenlijk in eigendom is.

Resumé: waarvoor een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract of -overeenkomst dient meerdere doelen.

 1. Het schept duidelijkheid in de rechten en verplichtingenvan degenen die gaan samenwonen. Er kunnen specifieke afspraken in worden vastgelegd met betrekking tot verantwoordelijkheden de financiën (voor wie zijn bijvoorbeeld bepaalde maandelijkse kosten?), eigendommen en verantwoordelijkheden. 

 2. Misschien wel de belangrijkste functie van een samenlevingscontract heeft betrekking op vermogensrechtelijke afspraken, waarin is vastgelegd welke (financiële) eigendommen van wie zijn, en dus bij uit elkaar gaan toekomen aan de rechtmatige eigenaar. Hierin kan worden opgenomen hoe inkomsten, uitgaven en schulden onder de partners worden verdeeld en welk deel van het vermogen gemeenschappelijk is en welk deel persoonlijk.

  Hieronder vallen ook de erfrechtelijke gevolgenvan een samenlevingscontract. Dit kan echter alleen maar betrekking hebben op dát wat gezamenlijk in eigendom is. Vaak is een testament in samenhang met het samenleefcontract wel belangrijk.

  Ook de afspraken met betrekking tot pensioenrechten en partnerpensioenkunnen worden vastgelegd in een samenlevingscontract. 

 3. Door het samenleefcontract kun je gelden als partner voor allerlei regelingen, instellingen en instanties, denk bijvoorbeeld aan:
  huurovereenkomst woonruimte,

  - partnerregelingen en partnervrijstelling in de erfbelasting,

  - aanspraken op nabestaandenpensioen en nabestaandenuitkering,

  - regelingen en tegemoetkoming op grond van werkgever/werknemer-regelingen.

  Eigenlijk steeds waar een echtgenoot/echtgenote ergens aanspraak op heeft, geldt dat ook voor een samenleefpartner áls er maar een notarieel samenleefcontract is opgesteld.

  Stotijn notariaat & mediation adviseert u/jou hierover graag. Wij leggen alles duidelijk aan u/jou uit en vragen, voordat het contract door u/jullie beiden is getekend, of u/jij alles goed hebt begrepen. Wij zorgen er daarmee voor, dat het document (het contract) voldoet aan uw/jullie specifieke wensen en behoeften. Hiermee bent u/jij ervan verzekerd dat alles conform de geldende wet- en regels is vastgelegd.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus