Lezingen in Ruinerwold

Op eigen initiatief en op verzoek verzorgt notaris Johan Stotijn uit de Wijk informatiesessies of voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot actuele maatschappelijke en fiscaal-juridische ontwikkelingen. Dat doen wij desgewenst ook in Ruinerwold (gemeente De Wolden). 

Wij organiseerden o.a. een lezing over Levenstestamenten in de Buddingehof in Ruinerwold. Onze lezingen zijn natuurlijk gratis toegankelijk. Wij geven hier toegankelijke informatie over actuele notariële en fiscale onderwerpen. Als notaris kunnen wij zaken voor u vastleggen waarmee u bijvoorbeeld uw vermogen afschermt voor de belastingdienst. 

Heeft u vragen over lezingen of wanneer deze worden gehouden?
Bel met 0522 - 440 473 of stuur een e-mail naar
info@stotijnnotariaat.nl


Op verzoek vanuit het publiek verzorgen wij daarom ook lezingen en voordrachten in Koekange. Laat ons weten waarover u als vereniging, instelling, bedrijf of bijvoorbeeld sportclub meer informatie wilt, dan stellen wij in overleg met u datum, tijdstip en locatie vast. De naam Stotijn notariaat & mediation staat goed bekend in de gemeente De Wolden. U ziet regelmatig advertenties van Stotijn notariaat & mediation (ook over de lezingen die wij organiseren) in de Wolder Courant.

lezingen met uiteenlopende onderwerpen

In de afgelopen jaren organiseerden wij diverse informatiebijeenkomsten en ook vrij recent nog, gaven wij lezingen over uiteenlopende notariële onderwerpen met maatschappelijke en/of fiscaaljuridische impact.

Het betreft hier lezingen en informatiebijeenkomsten in de plaatsen de Wijk, Havelte, Hoogeveen en Meppel rond de thema's:

 • Erfrecht en belastingbesparing
 • Schenkingen en vermogensoverdracht
 • Vermogenstoets voor de AWBZ en WMO
 • Levenstestament of Algehele Notariële Volmacht
 • Veranderingen in de zorg
 • Beperken van de eigen bijdrage voor de zorg, het besparen van erfbelasting etc. 

notaris Stotijn heeft lol in geven van lezingen

Notaris Johan Stotijn heeft er veel lol in om lezingen over uiteenlopende onderwerpen te geven, die raken aan zijn vakgebied. Abstracte zaken, veranderende regels en ingewikkelde wetgeving maakt hij op enthousiaste wijze duidelijk en weet zijn toehoorders te boeien met een sterk verhaal en leuke anekdotes. Onlangs werd hij benaderd met de vraag om bij De Wendakker (PromensCare) in Hoogeveen een lezing te geven over de vele veranderingen in de zorg en welke consequenties dat heeft/had voor de eigen zorgbijdragen etc. Deze lezing was specifiek bedoeld voor de ouders van kinderen die permanent zijn opgenomen in een Wlz-inrichting (een inrichting als bedoeld in de Wet Langdurige Zorg).

Johan Stotijn deed de hoofdlijnen van deze wet uit de doeken voor een goed gevulde zaal en gaf een toelichting op de eigen bijdrage en de reden|aanleiding om deze te (laten) wijzigen en de manier waarop dat kan. Ook wanneer deze kinderen als wettelijk erfgenaam vermogen erven van bijvoorbeeld de ouders, dan zijn er mogelijkheden om het opeten van het vermogen (de erfenis) te beperken. Dit kunt u regelen in een testament en ook in een notariële volmacht (levenstestament) kunnen de ouders laten opnemen dat hun financiële belangen worden behartigd door een familielid (vertrouwenspersoon). 

  Lezing organiseren? Neem contact op met Stotijn notariaat

  Wilt u een lezing houden of zoekt u een spreker die een boeiend verhaal kan vertellen over onderwerpen die van belang zijn voor uw leden, medewerkers of aandeelhouders, neemt u dan contact op met Stotijn notariaat & mediation in de Wijk. Vooral maatschappelijke onderwerpen met fiscaaljuridische of notariële consequenties zijn uitvoerig en veelomvattend en worden toch op een laagdrempelige en boeiende wijze uiteengezet door úw notaris in de regio. Voorbeelden van dit soort onderwerpen zouden kunnen zijn:

  • relaties en partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden
  • geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?
  • samenwonen en voogdij
  • schenkingen, erfrecht, successierecht
  • internet en de notaris (de doe-het-zelf notaris, de online-notaris etc.)
  • het starten of overnemen van een bedrijf

  Stotijn notariaat, ook inzetbaar als gastspreker

  Ook kunt u ons dus benaderen als spreker voor bijvoorbeeld een ledenavond, personeelsbijeenkomst, een (jaar)vergadering et cetera. Het is niet iedereen gegeven om vaak nogal stugge materie op een losse en dynamische manier over te brengen. Notaris Johan Stotijn is hierin bedreven, heeft hierin veel plezier en zal zijn toehoorders actief betrekken bij de onderwerpen die aan bod komen. Geef alstublieft per e-mail uw wensen met betrekking tot een datum en tijdstip en het onderwerp|de onderwerpen aan ons door. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op om een en ander kort met u te bespreken. De volgende zaken zijn van belang: het onderwerp, datum en tijdstip, de locatie en het aantal verwachte bezoekers. U kunt ons dus ook benaderen als spreker voor bijvoorbeeld een personeelsbijeenkomst, een (jaar)vergadering et cetera. Geef alstublieft per e-mail uw wensen met betrekking tot een datum en tijdstip en het onderwerp|de onderwerpen aan ons door. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op om een en ander kort met u te bespreken. Wat van belang is zijn de locatie, aantal verwachte bezoekers.

  Met de slogan Úw notaris in de regio, benadrukken wij dat we actief zijn in Zuidwest-Drenthe.

  In de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld zijn wij goed bekend bij een groot publiek. Daarnaast zijn we ook actief in dorpen als Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Koekange, Nijeveen, Ruinen en Ruinerwold.

  Aanvraag formulier

  Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

  Laat dit veld hieronder leeg:  Stotijn notariaat & mediation
  Burgemeester Veenhovenplein 1
  7957 BA de Wijk

  Telefoon: 0522 - 440 473
  Privacyverklaring

  We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
  en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

  Webdesign Eyemedia
  Webredactie en SEO teksten - ProMótus