Oprichten Flex-BV

De term Flex-BV heeft feitelijk dezelfde betekenis als een 'gewone' BV. Sinds de wetswijziging van 1 oktober 2012 zijn er 2 termen in omloop. De wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht kwam tegemoet aan lang geuite, zeer gewenste verlangens uit de praktijk. Vanwege de vereenvoudigde regels en procedures rond de oprichting van een BV, werd de aanduiding van de BV als rechtsvorm al snel omgedoopt tot Flex BV. Wij spreken in dit hoofdstuk verder gemakshalve over BV.

Voor het oprichten van een BV is een notariële akte vereist. Feitelijk zijn er drie soorten van betrokkenen bij de oprichting van een BV, namelijk de oprichter(s), de eerste aandeelhouder(s) en de eerste bestuurder(s). Vaak is dat steeds dezelfde persoon, maar dat is lang niet altijd het geval en ook geen vereiste. Bij de oprichting van de BV worden in de oprichtingsakte de statuten van de BV vastgesteld. Dat is als het ware het interne wetboek van de BV waarin de spelregels staan waaraan de deelnemers zich hebben te houden. De Wet schrijft een aantal regelingen dwingend voor en van een aantal zaken bepaalt de Wet dat de statuten daarvoor een regeling moeten bevatten.

Het vennootschapsrecht is in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Voor het oprichten van een BV blijft een notariële akte vereist en tevens blijft vereist dat er statuten worden vastgesteld. Er komt echter steeds meer vrijheid voor wat betreft de inhoud van de statuten en de wijze waarop een en ander wordt geregeld.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op onze kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus