Schenken aan een kind, een vriend of een goed doel

U kunt op allerlei manier schenkingen doen. U kunt geld of goederen geven aan een kind, een vriend of een collectant. Binnen de familiesfeer wordt het doen van schenkingen met name gebruikt als methode om vermogen stapsgewijs over te hevelen naar de kinderen. Vaak wordt gekeken naar drie hoofdmethoden:

  • schenken van geld;
  • schenken van de woning;
  • schenken op papier.
Als u geld schenkt, kunt u dat eenvoudig zelf doen door geld over te maken. Toch kan het verstandig zijn hiervan wel vooraf een akte op te maken, om vast te leggen dat de schenking voor uw eigen (klein)kind is en bij een eventuele echtscheiding bij uw eigen (klein)kind blijft.

Als u wel wilt schenken om uw vermogen af te bouwen, maar u kunt of u wilt geen contant vermogen wegschenken, dan kunt u er voor kiezen om bij notariële akte een papieren schenking te doen. Bij een dergelijke papieren schenking gaan spelregels gelden. Feitelijk gaat u een schuld aan bij uw (klein)kind. Daarover moet u jaarlijks rente betalen aan uw (klein)kind. Verder geldt dat de schuld bij u een schuld is in Box 3 van de Inkomstenbelasting en bij uw (klein)kind een vordering is in Box 3 van de Inkomstenbelasting en derhalve ook als zodanig dient te worden aangegeven.

Soms wordt er voor gekozen om de woning op naam van de kinderen te zetten. Vaak is dat echter niet aantrekkelijk omdat de belastingen die dan geheven worden nog wel eens hoger kunnen zijn dan de belasting die bespaard kan worden. Wanneer u echter de woning wilt overdragen aan een kind dat daar zelf gaat wonen, kan het wel eens verstandig zijn de woning voor de jaarwisseling over te dragen aan dat kind. Wat voor u zinvol is, hangt zeer af van uw specifieke situatie.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.


Meer over goede doelen

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus